Vlach: Stále zaléváme pitnou vodou. Lépe hospodařit nás učí zvyšování cen.

Donutí nás k šetrnějšímu chování legislativa nebo spíš osvěta a pocit společenské odpovědnosti? Mají obce a města nástroje ke kontrolování spotřeby vody? A jak jim v tom mohou pomoci nové technologie?

Rozhovor s Karlem Vlachem z firmy Enbra o udržitelnosti, legislativě, pitné vodě, ale i zateplovaných budovách a nezdravých školách.