Velek: Když něco v Japonsku umíte, lidé si vás váží. Budete tam ale vždy cizincem.

Jak je náročné přilákat zpět do Čech špičkové české vědce? Co bychom se mohli přiučit od Japonců? A co vědce nejvíce motivuje? Rozhovor s ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) při ČVUT o rozdílech mezi českou a japonskou firemní kulturou, začátcích institutu a příležitostech, které s sebou přinášejí krize.