V obnovitelných zdrojích jsme zaspali, ve světě jsou mnohem dál. Proces dekarbonizace bychom měli urychlit.

Jak rychle jsme schopni dekarbonizovat Česko? Proč byl rozjezd fotovoltaiky tak pomalý a jak k jeho urychlení napomohla válka v Ukrajině? Co dělá stát pro to, aby snižování uhlíkové stopy bylo atraktivní nejen pro firmy, ale i pro běžné občany? A jsou dotace vůbec potřeba?

Diskuze o snižování uhlíkové stopy Česka, obnovitelných zdrojích energie a ESG strategiích firem, ale také o nutnosti snižování energetické náročnosti budov a průmyslu, se zúčastnili: ředitelka odboru politiky životního prostředí MŽP Anna Pasková, Roland Hofman z developerské firmy Urbanity, zakladatel mezinárodní energetické firmy Solek, Zdeněk Sobotka a ředitel odboru energetické účinnosti a energetických úspor MPO Ján Čiampor.

Moderuje Michala Hergetová