Udržitelnost - reportáž z cyklu Udržitelné firmy 2022

Cesta k přežití, respekt, snižování uhlíkové stopy, třídění a recyklace. Pro každého z nás znamená slovo udržitelnost něco trochu jiného. Všichni ale chápeme, že znamená změnu v našem chování. Co konkrétního znamená pro sponzory loňského ročníku Udržitelné firmy 2022 Romana Kýra ze společnosti Henkel, Simona Johnsona z CRESTYL nebo Danu Kryńskou a Jana Nového z Progresus Invest Holding ?