Transformace energetiky potřebuje správnou kombinaci regulací a investičních podpor.

Co jsou chytré investice a v čem jsou vlastně chytré? Je pro nás cesta stakeholder kapitalismu nevyhnutelná? Může pandemie pomoci v decentralizaci české energetiky? A dostane se zelená podpora v Česku na správná místa nebo ji pohltí největší hráči na trhu? Danuše Nerudová, Věslav Michalik, Štěpán Chalupa a Tomáš Voltr diskutují o budoucnosti energetiky, příležitostech, které nám přináší celosvětová pandemie COVID19 a obnově české ekonomiky po jejím skončení.