Stavební materiál dochází, musí se recyklovat. Česko by mohlo být lídrem v kombinovaných stavbách.

Může být stavebnictví úplně bezemisní? Jsou největší rezervy ve snižování emisí při jejich výstavbě nebo v provozu? A je udržitelné stavět budovy pro dočasné užívání? Co jsou kombinované stavby a proč se u nás dřevostavby zatím příliš neprosadily?

Do diskuze o šetrné výstavbě, recyklaci stavebních materiálů, využívání a životnosti budov, ale také o legislativě, komunitní energetice a o zvyšování energetické efektivity historických budov při jejich rekonstrukcích, se zapojili výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza a vedoucí oddělení Architektura a životní prostředí UCEEB Martin Volf.

Moderuje Michala Hergetová