Rekonstrukce budov je příležitost k energetickým úsporám. EPC je garantuje.

Jak se dá ve veřejných budovách využít teplo z kuchyní při jejich vytápění? Proč je při rekonstrukci důležitá spolupráce mezi stavební firmou a poskytovatelem energetických služeb? A co znamená zkratka EPC? Jaké záruky poskytuje majitelům budov? A je tento koncept vhodný jen pro samosprávy nebo i pro soukromé firmy a domácnosti? O energetických úsporách, zelené energii a jejím financování, ale i o dotacích, veřejných zakázkách a legislativě diskutují Petr Holub ze sdružení Budov 21, Miroslav Marada z Asociace poskytovatelů energetických služeb, nezávislý odborník na energetiku Vladimír Sochor a Richard Čada z ČSOB. Moderuje Michala Hergetová.