Ondráš Přibyla: Po čtyřech milionech let jsme během krátké doby změnili složení zemské atmosféry.

Co nám říkají fakta o klimatu? Odpovídá současná diskuze skutečným problémům? Co nám pomůže pochopit urgenci klimatické změny a co naopak vůbec nepomáhá? A jak se vyznat v argumentacích dat protichůdných studií?

O klimatických změnách a současné diskuzi, o komunikaci environmentálních témat s médii, politiky a podnikateli, ale také o nutnosti spolupráce a porozumění, hovoří zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu, Ondráš Přibyla.

Moderuje Michala Hergetová