Odpady třídíme, ale málo recyklujeme. Pomůže tlak na výrobce obalů, ale i zálohování PET lahví.

Proč se v Česku odpad tak málo recykluje, i když ho tři čtvrtiny Čechů třídí? Co nejvíc vyhazujeme a může naše chování změnit třeba finanční motivace zálohovaných PET lahví a plechovek? Jak si vedeme v recyklaci, zálohování, ale i v domácím kompostování ve srovnání se zbytkem Evropy?

O odpadovém hospodářství a cirkulární ekonomice, české a evropské legislativě a ekomodulaci, ale roli roli měst a obcí v nakládání s odpady, diskutují náměstek pro řízení sekce ochrany životního prostředí Ministerstva životního prostředí David Surý, vedoucí oddělení konzultací Institutu cirkulární ekonomiky Petr Novotný, Public Affairs Manager společnosti Mattoni 1873 Martin Veselý a ředitel sekce pro projekty a inovativní přístupy SMOČR Dan Jiránek.

Moderuje Michala Hergetová