Něco je ve vzduchu - dokumentární film o tom, co dýcháme (produkce Tvize)

Dokumentární film o tom, co dýcháme. Hodinový pořad se zaměřuje na problematiku škodlivin v ovzduší a jeho ochranu. Věnuje se hlavním zdrojům znečištění ovzduší v globálním a regionálním kontextu, jednotlivé zdroje pojmenovává, detailně rozebírá a definuje jejich škodlivost na životní prostředí a zdraví. Srovnává různé možnosti náhrady těchto zdrojů a posuzuje jejich alternativy nejen po ekologické stránce, ale sleduje i ekonomické aspekty. Pořadem provází: René Hradecký Scénář: Daniel Řezníček, René Hradecký Režie: Daniel Řezníček Účinkují: Ing. Jan Kříž, náměstek ministra, MŽP ČR, náměstek ministra, prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D., ředitelka MUNI RECETOX s týmem, Ing. Jan Topinka, CSc., DSc., vedoucí Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky Akademie věd ČR, RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D., vedoucí Centra epidemiologického výzkumu Lékařské fakulty Ostravské univerzity, RNDr. Jan Macoun, Ph.D., ředitel ČHMÚ, RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., vedoucí oddělení klimatické změny ČHMÚ, Ing. Karel Fronk, předseda CZGBC, Ing. David Michalička, starosta města Říčany, Ing. Martin Vaněček, odbor životního prostředí magistrátu města Brna, Martin Hausenblas, MBA, severočeský podnikatel a filantrop, Ing. Jaroslav Martinek, předseda Partnerství pro městskou mobilitu a Vladimír Burda, obyvatel obce Radvanice u Ostravy. Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů. 2022