Musíme změnit svůj vztah k vodě a energii. Města se rozhodují podle dotací.

Jak se chováme k vodě a energiím? Využívají města a obce dotace efektivně? A proč stále splachujeme pitnou vodou?

Diskuze u kulatého stolu o udržitelnosti, soběstačnosti, plýtvání vodou, digitalizaci vodárenství, dotacích a budoucnosti přístupu k vodě a energiím se účastní:

Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí ČR
Marie Zezůlková, ředitelka odboru regionální politiky MMR ČR
Jaroslav Ďuriš, generální ředitel Wero Energy
Karel Vlach, generální ředitel ENBRA
Vít Zeman, náměstek primátorky města Jihlava

Moderuje: Michala Hergetová