Krupauer: Udržitelnost má tři pilíře, ten ekonomický i demografický ale zaostávají. Je potřeba víc stavět.

V čem spočívá chytrost takzvaně chytrých měst? A co jim brání v jejich rozvoji? Mají v nich technologie opravdu tak důležitou roli? A proč se veřejný prostor v mnoha městech posouvá k vodě? O úloze moderní architektury a udržitelného stavitelství v rozvoji měst, územních plánech a revitalizacích brownfieldů diskutují architekt Martin Krupauer z ateliéru A8000 a Petr Antl ze Saint-Gobain.