Komunitní energetika umožní sdílení elektřiny mezi lidmi. Zelenou energii dovede i do historických center měst.

Jakou cestou se chce vydat Česká republika k zajištění energetické soběstačnosti a současně ke snižování uhlíkové stopy? V čem nám pomůže decentralizovaná energetika? A co přinesou energetická společenství a sdílení elektřiny? Jak funguje sdílení energie v okolních zemích? A změní retailový segment trhu s elektrickou energií?

Do diskuze, která se uskutečnila ve spolupráci s ČVUT UCEEB nejen o komunitní energetice, ale i o energetické efektivitě budov, EPC projektech, akumulaci energie, technologiích, inovacích a legislativě, se zapojili Vladimír Zadina z ČEZ ESCO, Jakub Hrbek ze Státního fondu životního prostředí, Aleš Hradecký z Komory OZE a Petr Wolf z ČVUT UCEEB.

Moderuje Michala Hergetová