Hradecký: Potravinové sbírky jsou každý rok bohatší. I střední třída může být v ohrožení.

Po roce 1989 se Ilja Hradecký se s svou ženou Vlastimilou rozhodli pomáhat lidem a založili charitativní organizaci Naděje. Po několika letech práce s lidmi bez domova, zdravotně postiženými a starými, vznikly také první potravinové banky, které dnes zásobují potravinami různá zařízení charitativních organizací a ústavů po celé České republice.

Moderuje Michala Hergetová

O Naději:
NADĚJE vznikla jako vůbec jedna z prvních neziskových organizací v České republice a nepřetržitě poskytuje služby duchovní, sociální, zdravotní, humanitární a charitativní, poradenské, vzdělávací a výchovné, včetně doplňkových služeb. Jako ryze česká organizace působí na celém území republiky a poskytuje pomoc lidem v nouzi v pěti oblastech:

Starým lidem - Naděje ve svých domech pokojného stáří ročně zajistí důstojný život v této životní etapě 800 lidem.
Lidem bez domova - ve svých zařízeních ročně poskytuje 152 000 noclehů těm, kteří nemají, kam jít.
Lidem s handicapem - organizace ročně poskytuje péči 450 lidem s mentálním, zdravotním a kombinovaným handicapem.
Ohroženým rodinám - Naděje ročně pomůže 550 rodinám v sociální nouzi.
Ohroženým dětem a mládeži - v klubech NADĚJE ročně naplňuje aktivitami volný čas 600 dětí a mladých lidí.

www.nadeje.cz

O potravinových bankách:
Potravinové banky jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny a distribuují je odběratelským charitativním a dobročinným organizacím. Skrze ně se potraviny dostávají ke koncovým klientům – dětem, seniorům, samoživitelkám, postiženým, lidem bez domova a v nouzi. Potraviny získávají od potravinových řetězců, ze sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů, producentů a jednotlivců. Minimálně ze 75 % se jedná o potraviny určené k rychlé spotřebě, s uplynulou dobou minimální trvanlivosti, neprodejné potraviny s poškozeným obalem nebo například špatným označením, které by jinak skončily na skládce nebo ve spalovně.

Česká Federace potravinových bank je nevládní, apolitická organizace a není vázána na žádné náboženské hnutí. ČFPB je členem Evropské federace potravinových bank FEBA a členem Celosvětové sítě potravinových bank GFN. Jedním z jejích důležitých úkolů je i osvěta a soustavné informování veřejnosti o možnostech boje proti hladu a plýtvání.

www.potravinovebanky.cz