Firmy se zapojují do ochrany přírody, dotýká se nás všech. Za třicet let u nás zmizelo 75 procent hmyzu.

Proč je úbytek druhové rozmanitosti jedním z největších problémů celé planety? A proč s tím souvisí nárůst odpadů v mořích? Jak si stojí biodiverzita v naší krajině? Zlepšuje se u nás situace s odpadky ve volné přírodě a zamezí litteringu zálohování PET lahví? Opravdu chtějí některé firmy přísnější pravidla než jaké jim ukládá stát? A co všechno přinese taxonomie EU?

Nejen o úbytku a ochraně biodiverzity a vodních zdrojů, o cirkulární ekonomice, změně klimatu a udržitelném přístupu k výrobě a spotřebě, ale také o nefinančním reportingu ESG, dotacích a současné a budoucí legislativě, diskutují Jaromír Bláha z Hnutí Duha, Klára Hálová z Mattoni 1873, David Surý z Ministerstva životního prostředí a Pavlína Kulhánková z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Moderuje Michala Hergetová