Dekarbonizace si ve stavebnictví vyžádá zásadní změny v myšlení investorů i uživatelů budov.

Jak lze co nejefektivněji snižovat emise skleníkových plynů u budov? Je významnějším přispěvatelem ke zvyšování uhlíkové stopy provoz budov nebo jejich výstavba? Proč je při jejich hodnocení potřeba hodnotit celý jejich životní cyklus? A v čem se liší přístup k dekarbonizaci u nové výstavby a u rekonstrukcí starých budov?

Diskuze, kterou uspořádala Tvize společně s ČVUT UCEEB, se zúčastnili Tomáš Vanický (Centrum pasivního domu), Jiří Dobiáš (Wienerberger), Martin Volf (ČVUT UCEEB) a Roman Voráč (MFS DX).

Moderuje Michala Hergetová