Dekarbonizace Česka, ESG a obnovitelné zdroje energie - reportáž z cyklu Udržitelné firmy 2023

Dekarbonizace je jedním z největších výzev nejen současného průmyslu a energetiky, ale celé společnosti. Do diskuze v rámci Udržitelných firem 2023 o snižování uhlíkové stopy Česka, o obnovitelných zdrojích energie a ESG strategiích firem, ale také o nutnosti snižování energetické náročnosti budov a průmyslu, se zapojili: ředitelka odboru politiky životního prostředí MŽP Anna Pasková, Roland Hofman z developerské firmy Urbanity, zakladatel mezinárodní energetické firmy Solek, Zdeněk Sobotka a ředitel odboru energetické účinnosti a energetických úspor MPO Ján Čiampor.