Chytrá města znamenají komfort. Praha by mohla mít svůj polygon chytrých řešení.

Co je a co není Smart City? Jaké jsou dopravní problémy měst a jak je řešit? Co má společného Berlín a Praha a jaké jsou šance Prahy mít svůj polygon chytrého města?
Diskuze u kulatého stolu o komfortním životě ve městech, inteligentních řešeních a efektivní spolupráci akademiků, měst a firem se účastní:

Miroslav Svítek, Fakulta dopravní ČVUT, prezident Czech Smart City Cluster
Ondřej Přibyl, vedoucí Ústavu aplikované matematiky ČVUT
Jakub Stárek, místostarosta Prahy 6
Tomáš Janča, řídící partner Smartplan
Václav Kožený, ředitel Sensority
Martin Němec, ředitel oddělení telematiky Siemens Mobility

Moderuje: Michala Hergetová