Česko stojí před velkou příležitostí přejít na obnovitelné zdroje. V jaderné energetice jsme světová špička.

Jaké cesty má před sebou česká energetika k dosažení klimatické neutrality a kdy bychom jí mohli dosáhnout? Proč se projekty OZE odkládají a čekací lhůty na realizace fotovoltaických elektráren se prodlužují? A jaké změny je potřeba udělat pro to, aby Česko současnou příležitost transformace své energetiky dokázalo využít?

O příležitostech v obnovitelných zdrojích energie, legislativě a komunitní energetice, ale také o technologiích a rekvalifikacích energetických pracovníků diskutují ředitelka útvaru ESG skupiny ČEZ Kateřina Bohuslavová, ředitel Solární asociace Jan Krčmář, Eliška Beranová z Unie komunitní energetiky a ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu MŽP ČR Pavel Zámyslický.

Moderuje Michala Hergetová